Perfil del contractant > Adjudicacions realitzades

 

Execució de les Obres dels Projectes d'Urbanització dels Sectors dels Plans Parcials

Execució de les obres d’enderroc i l’execució de les obres d’urbanització de la Plaça Nova de Santa Clara de Tortosa

Contracte per l'execucio de les obres del projecte de rehabilitacio de l'Església Sant Antoni

Obres d'urbanització del Carrer Sant Pere, Travessera de la Parra i Plaça RamonCabrera del Municipi de Tortosa

Contracte per a l'Execució de les instal·lacions d'electricitat i climatitzacio de la restauracio de l'antic escorxador de Tortosa

Contracte per l'execució de les obres d'urbanització del carrer Progrés i Plaça Garrofer

Contracte de les obres d’urbanització del camí del Lligallo i carrer Santa Tecla de Vinallop