Perfil del contractant > Adjudicacions realitzades

 

Direcció Facultativa de l'Execució de les Obres dels Projectes d'Urbanització dels Sectors dels Plans Parcials

Redacció Projecte Del Casal De Veïns De Santa Clara

Direcció facultativa de les obres de rehabilitacio de l'antiga esglesia de sant Francesc

Contracte de serveis per l’execució dels treballs d’assistència econòmic-finanera, comptable i tributària a l’execució d’actuacions urbanístiques d’iniciativa públic-privada
Contracte de redacció del pla especial del conjunt històric de Tortosa (sector 1)